Mesečni arhiv: februar 2018

Če bi država s penzijami mislila resno…

Po slovensko je, da se tiste obveznosti, ki jih mislimo plačati vključi v finančna poročila, tista za katera pa ni nujno, da bodo izplačan, pa se izpusti.

Če država resno misli plačati penzije, naj jih prizna v svojih finančnih poročilih kot obveznosti. 

  • delovno aktivnih ljudi v Sloveniji 847.900
  • (poenostavimo) povprečna starostna pokojnina je 620 EUR.
  • pričakovana življenjska doba je 81 let.
  • minimalna starost za upokojitev je okoli 60 let.

To pomeni, da je država za vsakega trenutnega zaposlenega dolžna zagotoviti 21 let pokojnine  oz.  252 pokojnin po 620 EUR, skupaj 156.240 EUR

Če bi torej država za trenutno delovno aktivne res imela namen zagotoviti penzije, bi bilo potrebno pod državni dolg vpisati še 132.475.896.000 EUR. Ja, 130 mlijard evrov.

Trenutna “uradna” zadolženost Slovenije je 30 milijard evrov.

No, če pa aktualne upokojence priznamo kot obveznost, teh je 615.655, in da vzamemo, da so v povprečju na polovici prejete penzije, je potrebno zagotoviti še 78.120 EUR po upokojencu oz. dodatnih 48.094.968.600 EUR. Ja, 48 milijard evrov.

Torej skupaj je potrebno za pokojnine trenutnih upokojencev in bodočih upokojencev zagotoviti 180.570.864.600 EUR.

To številko bi bilo potrebno, po mojem mnenju, vpisati pod državni dolg.

Torej po mojem mnenju je obveznosti do državljanov, ki plačujejo v pokojninsko blagajno (ali so vplačevali, ko so bili aktivni) nujno vpisati pod javni dolg in realna slika bo, da je Slovenija dolžna 210 milijard evrov in ne samo 30 milijard evrov, kot govori uradna statistika.

 

Viri:

  • http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7016
  • http://www.seniorji.info/POKOJNINE,_FINANCE_IN_PRAVNI_NASVETI_Najvisja_pokojnina_Januar_2017
  • https://www.rtvslo.si/slovenija/upokojitvena-starost-in-pokojninska-doba-se-v-2017-podaljsujeta/411203
  • http://reporter.si/clanek/slovenija/pokojnino-prejema-ze-615655-slovencev-603044
  • http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/za-vsakega-slovenca-14-400-evrov-dolga.html