Delovati skladno z zmožnostmi, ne skladno s potenciali

Tale zapis je nastal po pogovoru z mojim trenerjem (ang. coach), ki je rekel, da je problem Slovenije v tem, ker ljudje ne živijo skladno s svojimi zmožnostmi, ampak živijo v skladu s svojim potencialom – to pa je daleč preko svojih zmožnosti.

Pa poglejmo tipičen primer v poslu – podjetje, namesto da bi kupovalo osnovna sredstva iz denarja na računu, za nakup uporabi kredit, leasing itd. To pomeni, da namesto, da bi sredstva kupili v skladu z zmožnostjo (z denarjem, ki je na razpolago na računu), kupujejo stvari s kreditom – to pa pomeni, da so krediti potencial izkoristili…

Vse lepo in prav, dokler v poslu ne pride do problema in nismo več zmožni odplačevati dolga. Ko se to zgodi, nam potencial ne pomaga…

SSKJ Pojma definira takole:

potenciál  -a m (ȃ) navadno s prilastkom zmogljivost, zmožnost: delovni potencial kolektiva; umski potencial / industrijski potencial; vojaški potencial države / energetski potencial rek / publ.: razvijati človeške potenciale; izkoriščati naravne potenciale ◊ ekon. ekonomski ali gospodarski potencial zmogljivost gospodarstva glede na razpoložljivi kapital, delovno silo in tehnično znanje; elektr. električni potencial v električnem polju; fin. kreditni potencial materialna sredstva, ki jih lahko da kreditor

zmóžnost  -i ž (ọ́) lastnost, značilnost koga, da more uresničiti, opravljati kako dejanje, dejavnost:

Torej po logiki lahko zaključimo, da je zmožnost vedno nižja od potenciala.

Če želite živeti trajno in sonaravno, boste tudi v poslu upoštevali svoje trenutne zmožnosti, ne pa govorili o svojih potencialih v bodočnosti.

 

 

 

Dodaj odgovor