Narobe svet: generatorji pufov, namesto generatorji dividend

Klasična ekonomija nas uči:

  • da je prvi, oz. najbolj pomemben namen podjetja ustvariti dividende za lastnika (www.boundles.com, 2017; Graham, 2017)
  • da dober posel lahko financira sam sebe in ne potrebuje zunanjih virov – torej zadolževanje ni pomembno
  • da je potrebno najprej zaslužiti, šele nato lahko potrošiš

Danes je v javnosti dobiček predstavljen kot pozitivni denarni tok v določenem obdobju zmanjšan za stroške, ki niso odhodki.  Ne upošteva pa vse obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnosti. Obveznosti, ki zapadejo v prihodnosti, lahko podjetje pripeljejo v stečaj, preden se poplača dolgove.

Tako imamo v naši ekonomiji vedno več podjetij, ki imajo računovodski dobiček, njihova zadolženost pa se povečuje. Nekatera so kljub dnevni lividnostni insolventna. Insolventnost pomeni, da so dologočno nelikvidna.

Imamo tudi državo, ki se trudi zmanjšati proračunski primankljaj namesto, da bi imela proračunski presežek in povečuje dolgove, namesto da bi vse dolgove poplačala in ustvarila veliko rezervo.

Pri tako upravljani ekonomiji na kratki rok služijo posojilodajlaci/kreditorji, na dolgi rok pa izgubijo vsi, saj dolgov enostavno ni več mogoče odplačati, saj je sistem ekonomsko nevzdržen.

“Niccolo Machiavelli je rekel, da se mora vsak voditelj odločiti ali bo priljubljen ali učinkovit! “

Kako narediti sistem vzdržen?

Za podjetnike je ključno, da imajo vzdržne osebne finance – berite: nič kreditov, leasingov in podobnih zadev, predvsem pa da se živi v skladu s svojimi zmožnostmi. Prav tako je pomembno, da ima podjetje dobiček in da nima nobenih nepotrebnih financiranj.

Pomnite: boljše majhno podjetje, ki nosi dobiček, kot veliko podjetje, ki ima 1 eur dolga. To pomeni, da je bolje, da delate za sebe, kot da delate za financerje samo zato, da bi izgledali veliki. Veliko podjetnikov se obnašajo kot Veliki, vendar v ekonomskem smislu niso nič drugega kot bleferji.

POJASNILO:

Avtor je bil v preteklosti zapufan osebno in v vseh podjetjih, ki jih je upravljal so bili pufi enormni(beri miljonski). Skok iz tega “začaranega” kroga je skoraj desetletje trajajoča kalvarija, ki pa je dobra za razumevanje osnov ekonomije in podjetništva. No priljubljen ni več, je pa postal učinkovit!

Viri:

Boundless. “The Goals of a Business.” Boundless Business Boundless, 26 May. 2016. Retrieved 17 Jan. 2017 from https://www.boundless.com/business/textbooks/boundless-business-textbook/introduction-to-business-1/what-is-a-business-22/the-goals-of-a-business-129-10246/

Graham, K. (2017, January 09). Your Company’s Purpose Is Not Its Vision, Mission, or Values. Retrieved January 17, 2017, from https://hbr.org/2014/09/your-companys-purpose-is-not-its-vision-mission-or-values

Dodaj odgovor