Ne kapitalizem, ne delavsko samoupravljanje – roparske uprave prevladujejo

  • Pri kapitalizmu je v podjetju glavni kapital.
  • Pri delavskem samoupravljanju so v podjetju glavni delavci.

Teoretiki kapitalizma so prepričani, da če hoče podjetje na dolgi rok zagotavljati donose, mora tudi ustrezno poskrbeti za delavce. Torej poenostavljeno: po teoriji kapital sam poskrbi za delavce.

Teoretiki delavskega samoupravljanja so prepričani, da če hočejo delavci dolgoročno delati, morajo ustvarjati in skrbeti za proizvodnja sredstva – če ni kreditov, je to kapital podjetja. Torej poenostavljeno: po teoriji delavci sami poskrbijo za kapital in donos nanj.

Trenutno se kratijo pravice delavcev z izgovorom, da je treba zadostiti zahtevam kapitala in hkrati se kratijo pravice kapitala (nični ali nizek donos) z izgovorom, da je treba zadostiti delavcem.

Torej po teoriji bi moral kapital poskrbeti za delavce ali delavci za kapital – torej tisti, ki je glavni poskrbi za podrejenega. Praksa pa kaže, da v večini primerov v Sloveniji ni dobro poskrbljeno niti za delavce niti za kapital.

Kako najti vzrok?

Zopet se naslonimo na teorijo – po ekonomski teoriji je potrebno s kapitalom in z delavci upravljati.

Torej, kdo upravlja kapital in kdo delavce?

  • Kapital se sestaja na skupščini. Če lastniki (delničarji) želijo, lahko izberejo nadzorni svet, ki nadzora delo uprave.
  • Delavce vodi uprava.

Kje je torej problem?

V upravah, ki kontrolirajo nadzorne svete. Nadzorni sveti, namesto da bi nadzirali, ugajajo upravam. Namesto da bi zastopali kapital v odnosu do uprave, zastopajo interese uprav v odnosu do kapitala.

Slovenija je naslednica Jugoslavije, kjer je bilo živo delavsko samoupravljanje, skladno s paradigmo pa naj bi bili sedaj v kapitalizmu. Zakoni še vedno kažejo ostanke delavskega samoupravljanja (pravice delavcev do člana v nadzornem svetu in člana uprave ob izpolnjenih pogojih).

Družbena razdvojenost je rodila nov družben podsistem – direktorje in uprave, ki so se naučili izkoristiti najslabše od obeh sistemov in pri tem omogočiti sebi in svojim velike premoženjske koristi na račun delavcev in na račun kapitala.

Dodaj odgovor