Poštenje se izplača!

V originalu Honesty is the best policy!

Danes so kriminalisti pridržali bivšo predsednico uprave ACH, Sonjo Gole, s katero sem se srečal pri poskusu prevzema podjetja Pertech d.o.o. v letu 2013.

Z gospo sem prišel v spor, ker je za prevzem pripravila katastrofalno dokumentacijo (nevredno površnega srednješolca) in ni dovolila vpogleda v podjetje, zahtevala pa je dokaz o finančni sposobnosti za prevzem, preden je bila določena prodajna cena. Stalno pa je nekaj skrivala.

No, na zadnjem sestanku v letu 2013, sem ji jasno povedal, da če bo še naprej tako ravnala bo pristala v zaporu. Še prej pa sem jo vprašal, ali dela za svoj žep ali v dobro delničarjev, kar bi glede na funkcijo morala.

Bistvo:
V poslu se vsi odločamo na podlagi informacij. Če nas nekdo zavaja, nam s tem povzroča škodo (tako materialno, kot nematerialno), zato je namerno zavajanje kaznivo (211. člen KZ – do 3 leta zapora), tisti, ki zavaja pa odgovarja tudi za vso škodo, ki jo je njegovo zavajanje povzročilo (10. člen OZ).

Kljub temu, da je zavajanje in goljufija lahko privlačna na kratki rok se niti srednjeročno nikoli ne izplača!

Bodite pošteni do sebe, do sodelavcev in seveda do kupcev, le tako imate možnosti za uspeh!

Viri:
– http://www.reporter.si/slovenija/policijska-preiskava-na-adrii-mobil-pridr%C5%BEana-direktorica-sonja-gole/50501
– http://www.finance.si/8818326/Kako-so-mened%C5%BEerji-ACH-upnikom-speljali-Adrio-Mobil
– Kazenski Zakonik: http://www.uradni-list.si/1/content?id=109161
– Obligacijski Zakoni: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200797&stevilka=4826
Za sliko se zahvaljujemo iosphere in FreeDigitalPhotos.net.

Dodaj odgovor