Strateški blog prispevek

Samostalnik strategija in pridevnik strateško sta v zadnjem času pogosto uporabljana pojma med predsedniki uprav, direktorji in svetovalci. Izgleda, da so strokovnjakarji ugotovili,  da lahko neukim državnim uradnikom in državnim direktorjem več zaračunajo, če na dokument napišejo strateško.

Upam, da bo tudi Google več plačal za reklamo na strateškem blog prispevku.

O strokovnjakih in strokovnjakarjih sem že pisal. Poglejmo, kaj pišejo o strategiji in strateškem strokovnjaki.

Kratka strateška zgodovina

Prve poznane strategije na našem prostoru izvirajo iz rimskih časov, nato je poznana in dobro dokumentirana avstro-ogrska šola, nato se je s strategijo po vzoru avstro-ogrske razvijala v Titovi Jugoslaviji, v Sloveniji pa so težaško delo na strategijah zamenjali lahkotni PR teksti.

Pojmi in definicije:

 • Strategija – postopki, načini načrtovanja in vodenja velikih operacij, ki odločajo o življenju in smrti (fatalnost je ključna za razumevanje, kaj je strateško)
 • Splošna strategija – strategija, ki odloča o splošnih zadevah, ki odločajo o življenju in smrti
 • Gospodarska strategija – strategija, ki določa stvari v gospodarstvu posamezne občine, regije, države, kontinenta, sveta, ki odloča o življenju in smrti(propadu) gospodarstva.
 • Vojaška strategija – strategija, ki določa, kdaj in kako država napada druge države in kdaj in kako se brani.
 • Vojna strategija – strategija, ki določa kako se država oz njena vojska obnaša v vojni
 • Obrambna strategija – strategija, ki določa kako se (država ali podjetje) brani – lahko pomeni tudi strategijo, ki temelji na obrambi – torej ni ofenzivna oziroma napadalna.
 • Varnostna strategija – strategija, ki določa kako pridobiti in ohraniti varnost
 • Strategija razvoja – strategija, ki določa razvoj (produkta, kadrov, podjetja, države), ki odloča o življenju in smrti
 • Strateški dokument – dokument, ki je strateškega pomena, torej odloča o življenju in smrti
 • Strateški projekt – projekt, ki je za državo, družbo, podjetje tako pomemben da odloča o življenju in smrti
 • Strateška skupina – skupina izbrana za to, da odloča o življenju in smrti
 • Strateški posel – posel, ki odloča o življenju in smrti
 • Strateška odločitev – odločitev, ki je tako pomembna, da odloča o življenju in smrti
 • Strateška prednost – prednost, ki omogoča preživetje, če je izkoriščena oz če ni dosežena pomeni smrt
 • Strateško ozemlje – ozemlje s katerim je možno preživeti(zmagati) in brez katerega je zagotovljena smrt oz poraz
 • Strateškega pomena – zadeva, ki ima tako velik pomen, da če je dosežena pomeni preživetje, če ni pomeni gotovo smrt.
 • Strateški cilji – cilj, ki če je dosežen pomeni preživetje in če ni pomeni gotovo smrt.
 • Strateška analiza –analiza, ki če ne bo izvedena pomeni smrt in če bo izvedena omogoča preživetje
 • Strateška študija – študija, ki če ne bo izvedena pomeni smrt in če bo izvedena omogoča preživetje
 • Strateška surovina – surovina, ki če ne bo na razpolago pomeni gotov smrt in če bo na razpolago omogoča preživetje
 • Strateška zgodovina – cinizem -nepravilno uporabljen zgodovina strategij
 • Strateški svet – svet, ki odloča o življenju in smrti
 • Strateški blog prispevek – cinizem – norčevanje iz vsega poimenovanega strateško – praktično ni mogoče narediti strateškega blog prispevka
 • Marketinška/trženjska strategija – strategija nastopa z izdelkom na trgu, ki pomeni ob uspehu preživetje podjetja in on neuspehu gotov smrt podjetja.
 • Izvedbena strategija – spordačina, ki so se jo izmislili strokovanjakarji

No, sedaj boste vedeli! Naslednjič, ko vam bo kakšen strokovanjkar sral o  strateškem si zapomnite: Načelno je tudi sposobnost da serjete strateška, saj če ne bi bili sposoben srat bi umrli. To ali serjete na sestanku, v sekretu ali v hlače, že ni več strateško to je samo taktika…

Kaj in kdaj strateško ni, kljub temu, da strokovnajkarji uporabljajo pridevnik strateško ali samostalnik strategija?

Nobena stvar, ki ne odloča o življenju in smrti ni strateška. Torej, če zadeva ni fatalna, ne more biti strateška.

Cene strategij

malo za občutek, koliko stane priprava strategije in koliko je strategija vredna oz kaj omogoča prava strategija.

Gospodarska Strategija Slovenije

Nabavna cena: 1 milijardo evrov

Omogoča:

 • 5 let odplačilo vseh dolgov
 • 10 let zaloga 100 milijard evrov
 • 15 let nič davkov za državljane
 • 20 let UTD 1000 evrov na osebo na mesec

Strategija posamezne gospodarske panoge v Sloveniji

Nabavna cena: 100 milijonov evrov

Omogoča:

 • 5 let: 10 milijard evrov bdp-ja iz te panoge
 • 10 let: 10 milijard evrov pobranih davkov iz te panoge
 • 20 let: vodilna vloga v panogi v Evropi

Strategija posameznega podjetja

Nabavna cena: 10 milijonov evrov

Omogoča:

 • 5 letih: 100 milijonov evrov letnega prometa
 • 10 let: milijarda letnega prometa

No, in po vsem zgoraj napisanem me ljudje sprašujejo, zakaj bi dalo neko podjetje 10 milijonov evrov za strategijo, če jim jo agencija naredi za 2.500 evrov…tudi če je malo slabša, se baje splača, saj je tolikokrat cenejša…

Dilema prvega slabiča: prava strategija in potencialna prosperiteta ali poceni dokument na katerem piše strategija in gotova smrt.

Dilema drugega slabiča: je podobna dilemi zakaj bi kupil prave kamere za nadzor hiše in potem imam se strošek z ožičenjem, z backupiranjem posnetkov, označbami, da lahko posnetke uporabimo na sodišču in prepoznavanjem kradljivcev, ko pa lahko mnogo ceneje dobim samo dumy kamere in storilci bodo mislili da so prave…sej dummy kamere so tud kamere – sej se imenujejo kamere…a ne?

 

 

Za sliko se zahvaljujem: Image courtesy of tigger11th at FreeDigitalPhotos.net

Dodaj odgovor