Arhiv Značk: finančni vzvod

Osnove ekonomije: poslovni in finačni vzvod pri klasičnih in novodobnih panogah

Poslovni vzvod

Če se stroški s količino praktično ne spreminjajo (ne rastejo), potem ima podjetje pretežno fiksne stroške – to pomeni, da ima velik poslovni vzvod.

Če so stroški ne glede na količino predvsem variabilni, potem ima podjetje nizek poslovni vzvod.

Primer IT firme
Firma v razvoj programske opreme vloži 100.000 EUR
Provizija za prodajo programske opreme je 10%
Firma ima torej 100.000 EUR fiksnih stroškov.
Le 10% stroškov je variabilnih – torej odvisnih od količine

Torej, če firma prodaja SW po 10.000 EUR, pri 12 kopijah naredi 8.000 EUR dobička, pri 120 kopijah pa 980.000 EUR.
Kljub 10-krat večji prodaji, dobiček ni 10-krat večji (80.000 EUR), ampak kar 122,5-krat večji (980.000EUR) – to je velik poslovni vzvod. Dobiček se s prodajno količino hitro povečuje.

Primer bencinske črpalke
Cena bencinske črpalke: 1 mio evrov.
Če firma prodaja bencin po 1 EUR na liter in ima 6% maržo
Fiksni strošek pa je milijon evrov
Pri prodanih 100 milijonih litrih ima dobiček – 5 milijonov evrov
Pri prodani milijardi litrov ima dobiček 59 milijonov evrov
Torej kljub 10-krat večji prodaji je dobiček samo 12-krat večji – to je nizek poslovni vzvod

Finančni vzvod

Finančni vzvod pomeni, da si s sposojenim denarjem spremeniš dobičkovnost. Če je pravilno uporabljen, se dobičkovnost kapitala poveča, če je porabljen nepravilno, se zmanjša.

Primer klasične dejavnosti – oddajanje nepremičnine

Nepremičnina je vredna 100.000 EUR
Nepremičnina je 100% financirana z lastnim kapitalom
Najemnina je 10.000 EUR na leto

Brez finančnega vzvoda je dobiček na kapital 10%
Pa poglejmo 50% finančni vzvod
Nepremičnina je vredna 100.000 EUR
Nepremičnina je 50% financirana z lastnim kapitalom
50% kredit pri banki po 5%
Najemnina je 10.000 EUR na leto
Stroški kredita so 2.500EUR na leto

Torej je donos na naš kapita l(50.000 EUR) 15% (7.500 EUR) – to je pravilno uporabljen finančni vzvod, ki nam omogoča povečanje donosa na kapital.

Pa poglejmo 50% finančni vzvod
Nepremičnina je vredna 100.000 EUR
Nepremičnina je 50% financirana z lastnim kapitalom
50% kredit pri banki po 12%
Najemnina je 10.000 EUR na leto
Stroški kredita 6.000 EUR na leto

Torej je donos na naš kapital (50.000 EUR) 8% (4.000 EUR) – to je napačno uporabljen finančni vzvod, ki nam zmanjša donosa na kapital.

Petrol** ima 1,2 mlrd sredstev in 400 mio kapitala. Torej ima 2/3 vzvod – saj je 2/3 sredstev financiranih z dolgom (pri finančnih inštitucijah in do dobaviteljev).

Če vemo oz. vzamemo, da ima pri bencinu 6% maržo, pri trgovskem blagu pa vsaj 30%.

Bencin 2,5 mlrd – 150 mio
Trgovsko blago 500 mio – 100 mio

Skupaj 250 mio marže – dividend pa samo 20 mio EUR – pomeni 230 mio EUR stalo obratovanje in obresti.

Moje mnenje:  nepravilno uporabljen finančni vzvod in neobvladovanje stroškov.

Velika nevarnost je tudi povečanje obrestne mere v prihodnosti, ko se bo uporaba finančnega vzvoda maščevala.

Mejni stroški

So stroški po točki preloma za proizvodnjo ali dobavo dodatnega proizvoda ali storitve.

Moje mnenje je, da je napaka uprave Petrola, da namenja preveč denarja za zadeve, ki ne povečujejo dobička – ampak samo povečujejo obseg! Torej uprava Petrola ne zna/ni sposobna kontrolirati mejnih stroškov.
Primer Petrola- moje mnenje o stanju v podjetju:

Petrol se predstavlja kot energetska firma, ki ima velik potencial na trgu.

Kaj pravi teorija
Poslovni in finančni vzvod se izključujeta, kar pomeni, da če ima firma velik poslovni vzvod za financiranje, ne sme uporabljati finančnega vzvoda.

Moje mnenje je, da če bi uprava verjela, da obstaja potencial na trgu (to pomeni, da obstaja poslovni vzvod), ne bi za povečevanje dobičkovnosti uporabila velikega (2/3) finančnega vzvoda.

Dejstva kažejo*, da poslovnega vzvoda praktično ni – zato uporabljajo finančnega.

Moje mnenje je, da finančni vzvod na poslovanje podjetja deluje negativno – saj je dividendna donosnost nižja kot povprečen strošek financiranja. Torej bi bilo bolj smiselno izdati nove delnice, kot pa vzeti nov puf, tudi če je ta v obliki obveznic.

POJASNILA:

  • *- odjemalcev je omejeno število – pri tako velikem tržnem deležu je rast, razen s prevzemi, nerealna.
  • ** – številke so približne, namenjene demonstraciji teorije v praksi.

Za sliko se zahvaljujemo Stuartu Milesu in Freedigitalphotos.net.